akavitalkeren@gmail.com

השארת הודעה מהירה

היסטוריה של אומנות לחימה יהודית מסורתית

כתב וערך אביטל קרן-בעל דרגת רב-אומן (מסטר) דאן-8
באומנות לחימה משולבת יהודית מסורתית.

מאז בריאת העולם נאלץ העם היהודי עם ישראל להתמודד עם סכנות קיומיות להגן על קיומו ועל עצמאותו כעם החל מתקופת האבות ועד לימנו .

מלחמת הקיום וההישרדות של עם ישראל בתקופת התנ"ך החלו כבר מתקופת האבות: אברהם יצחק ויעקוב ועברה לשתיים-עשר השבטים.

השילוב של אמונה ולחימה היה סוד ההצלחה בלחימה, כאשר למדו טכניקות מיוחדות וסודיות שנצרכו להמשך קיומו של עם ישראל.

בנוסף לטכניקות הצטרפה התפילה ולימוד התורה שהווה כחלק בלתי נפרד מהאמונה היהודית ויחדיו סייע להצלחת עם ישראל במלחמותיו.

אומנות לחימה יהודית מסורתית, עברה מהשבטים לעם ישראל, שירד למצריים ומשם למשה רבנו, שלחם מלחמות רבות והעביר את תורת הלחימה היהודית מסורתית לתלמידו יהושע בן-נון.

ספר יהושע מתאר לפרטים את תכסיסי המלחמות באופן מרתק, כאשר האמונה והתפילה ותכסיסי המלחמה חד הן ונקשרים בקשר נפלא זה בצד זה.

אומנות לחימה יהודית מסורתית, עברה אימונים מיוחדים ושיפור תמידי להתמודדות הלוחמה נגד כל צוררי נפשנו, שבורא עולם תמיד לצד עם ישראל.

ספר שופטים ממשיך לתאר את הלוחמה של עם ישראל ומשם עובר לתקופת המלכים,ספר שמואל, מלחמות שאול המלך והעברת תורת הלחימה לשושלת מלכות בית דוד משבט יהודה ומלחמות דוד המלך.

אומנות לחימה יהודית מסורתית, המשיכה להתפתח ועם ישראל נלחם נגד ממלכות ואימפריות ענק: ממלכת אשור, ממלכת בבל, ממלכת יוון וממלכת רומא בגבורה עילאית וכנגד כל הסיכויים .

אומנות לחימה יהודית מסורתית, נשמרה בקפידה גם בתקופת בית המקדש הראשון, גלות בבל וחזרה לארץ ישראל בהקמת בית המקדש השני.

לאחר חורבן בית שני יצא עם ישראל לגלות ארוכה עד חזרתנו לארץ ישראל, אומנות לחימה יהודית מסורתית בתוקפה זו נדדה לקהילות שנתפזרו לכול רחבי העולם וגם למזרח הרחוק.

עמים מסוימים בעיקר במזרח הרחוק שימרו חלקים מן אומנות הלחימה יהודית מסורתית הפזורה והרכיבו שיטות משלהם שאנו מכירים היום.

לאחר שעם ישראל חזר לארץ ישראל, אומנות לחימה יהודית מסורתית שבה לשורשיה בכך שמשלבת באופן יוצא מן הכלל את אמונת היהדות בבורא עולם וקיום תורה ומצוות, יחד עם אותן תורות לחימה שליוו את עם ישראל החל מתקופת האבות עד לימנו אלה.

  יש לכם שאלות?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם

  השאירו לנו את הפרטים הבאים

  מבטיחים לחזור בהקדם:

   קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני