akavitalkeren@gmail.com

השארת הודעה מהירה

הסמכות בינלאומיות ותעודות דרגה

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת דאן 9 בקרטה שוטו קאן מסורתי

FB_IMG_1525239459320

"קאנצ'ו ניתן ללוחם ותיק בדרגה שמינית דאן-8 ,תואר המקביל לפרופסור ותיק ומנוסה, עם וותק של 40 שנה של אימון והדרכה בפועל, כאשר יש מאחוריו ארגון בינלאומי מוכר , ותורם מהידע הרב שרכש לענף אומנויות הלחימה.

FB_IMG_1525239423911

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת חגורה שחורה דאן-9 בקרב מגע ולוחמה זעירה לוחמה בטרור

FB_IMG_1525239474581 (2)

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת דאן-9 בקרטה קיוקושינקאי מסורתי.

 FB_IMG_1525239467232 (2)

"קאנצ'ו ניתן ללוחם ותיק בדרגה שמינית דאן-8 ,תואר המקביל לפרופסור ותיק ומנוסה, עם וותק של 40 שנה של אימון והדרכה בפועל, כאשר יש מאחוריו ארגון בינלאומי מוכר , ותורם מהידע הרב שרכש לענף אומנויות הלחימה.
 

"קאנצ'ו ניתן ללוחם ותיק בדרגה שמינית דאן-8 ,תואר המקביל לפרופסור ותיק ומנוסה, עם וותק של 40 שנה של אימון והדרכה בפועל, כאשר יש מאחוריו ארגון בינלאומי מוכר , ותורם מהידע הרב שרכש לענף אומנויות הלחימה.

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת חגורה שחורה דאן- 8 בקרב מגע ולוחמה זעירה ,לוחמה בטרור.

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת חגורה שחורה דאן-7 בקרב מגע ולוחמה זעירה לוחמה בטרור

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת דאן 8 בקרטה שוטו קאן מסורתי

תעודת הסמכה בינלאומית לחגורה שחורה דאן-8 באומנות לחימה משולבת

תעודת הוקרה בינלאומית באומנות לחימה משולבת

מכתב הסמכה והמלצה אודות השיטה הבינלאומית  ומכתב המלצה לאביטל קרן

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת דאן-7 בקרטה שוטו-קאן מסורתי .

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת חגורה שחורה דאן-7 באומנות לחימה משולבת וקרב מגע

תעודת הסמכה בינלאומית לדרגת חגורה שחורה דאן-7 בקרב מגע ולוחמה זעירה לוחמה בטרור

תעודת הסמכה בינלאומית בקרטה שוטו-קאן למאמן מוסמך בכיר:
הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם ,שבה קבוצות ונבחרות בכל העולם.
רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה והמצוינים מקבלים את ההסמכה לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית בקרטה שוטו-קאן למאמן מוסמך בכיר

תעודת הסמכה בינלאומית באומנות לחימה משולבת
ו- MMA לתואר מאמן מוסמך בכיר: הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם, שבה ניתן לאמן קבוצות ונבחרות באומנות לחימה משולבת, בדגש מיוחד גם לכל סוגי קרבות הזירה ובכל הארגונים הממלכתיים בארץ ובעולם.
רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה והמצוינים מקבלים את ההסמכה לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית באומנות לחימה משולבת ו- MMA לתואר מאמן מוסמך בכיר: הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם, שבה ניתן לאמן קבוצות ונבחרות באומנות לחימה משולבת, בדגש מיוחד גם לכל סוגי קרבות הזירה ובכל הארגונים הממלכתיים בארץ ובעולם. רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה והמצוינים מקבלים את ההסמכה לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית למאמן מוסמך בכיר:
בקרב מגע ולוחמה זעירה לוחמה בטרור הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם ,שבה ניתן לאמן יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וקרב מגע. רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה והמצוינים מקבלים את ההסמכה לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית למאמן מוסמך בכיר: בקרב מגע ולוחמה זעירה לוחמה בטרור הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם ,שבה ניתן לאמן יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וקרב מגע. רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה והמצוינים מקבלים את ההסמכה לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית למאמן מוסמך בכיר: ללוחמה בטרור ולהבטחת אישים דרגה 01 זהב 
הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם ,שבה ניתן לאמן יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וקרב מגע ואבטחת אישים.
רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה הכולל: קורס לוחמה
בטרור מהטובים בעולם, הדרכת ירי מעשי ,אבטחת אישים, אימון רכוב ועוד והמצוינים
לאחר מספר שלבי סינון מקבלים את ההסמכה היוקרתית בעולם לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית למאמן מוסמך בכיר: ללוחמה בטרור ולהבטחת אישים דרגה 01 זהב הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם ,שבה ניתן לאמן יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וקרב מגע ואבטחת אישים. רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה הכולל: קורס לוחמה בטרור מהטובים בעולם, הדרכת ירי מעשי ,אבטחת אישים, אימון רכוב ועוד והמצוינים לאחר מספר שלבי סינון מקבלים את ההסמכה היוקרתית בעולם לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית למאמן מוסמך בכיר: 
ללוחמה בטרור ולהבטחת אישים דרגה 01 זהב
הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם ,שבה ניתן לאמן יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וקרב מגע ואבטחת אישים.
רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה הכולל: קורס לוחמה בטרור מהטובים בעולם, הדרכת ירי מעשי ,אבטחת אישים, אימון רכוב ועוד
והמצוינים לאחר מספר שלבי סינון מקבלים את ההסמכה היוקרתית בעולם לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית למאמן מוסמך בכיר: ללוחמה בטרור ולהבטחת אישים דרגה 01 זהב הינה אחת האסמכות היוקרתיות ביותר בעולם ,שבה ניתן לאמן יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וקרב מגע ואבטחת אישים. רק המאמנים הטובים בעולם רשאים לגשת לקורס ההכשרה המיוחד הזה הכולל: קורס לוחמה בטרור מהטובים בעולם, הדרכת ירי מעשי ,אבטחת אישים, אימון רכוב ועוד והמצוינים לאחר מספר שלבי סינון מקבלים את ההסמכה היוקרתית בעולם לאמן.

תעודת הסמכה בינלאומית בקרב מגע ואומנות לחימה משולבת- 
זוהי תעודה יוקרתית ,שבה ניתן לאמן קרב מגע בכל העולם.
מסלול הכשרת המאמן בקרב מגע ואומנות לחימה משולבת הינו מבין המחמירים בעולם ובודדים זכו לקבלה.

תעודת הסמכה בינלאומית בקרב מגע ואומנות לחימה משולבת- זוהי תעודה יוקרתית ,שבה ניתן לאמן קרב מגע בכל העולם. מסלול הכשרת המאמן בקרב מגע ואומנות לחימה משולבת הינו מבין המחמירים בעולם ובודדים זכו לקבלה.

תעודת הסמכה בינלאומית לתואר: "דאי-שיהן" ( שיהן בכיר) ניתן ללוחם ותיק בדרגה
שישית דאן-6 ומעלה ,תואר המקביל לפרופסור בכיר, כאשר סיים בהצלחה קורס מאמנים
מוסמכים של האסכולה עם וותק של 30 שנה של אימון והדרכה בפועל.

תעודת הסמכה בינלאומית לתואר: "דאי-שיהן" ( שיהן בכיר) ניתן ללוחם ותיק בדרגה שישית דאן-6 ומעלה ,תואר המקביל לפרופסור בכיר, כאשר סיים בהצלחה קורס מאמנים מוסמכים של האסכולה עם וותק של 30 שנה של אימון והדרכה בפועל.

תעודת הסמכה בן לאומית לתואר: "שיהן" ניתן ללוחם ותיק בדרגה שישית דאן-6,
תואר המקביל לפרופסור בתחילת דרכו, כאשר סיים בהצלחה קורס מאמנים מוסמכים של האסכולה
עם וותק של 30 שנה של אימון והדרכה בפועל.

תעודת הסמכה בן לאומית לתואר: "שיהן" ניתן ללוחם ותיק בדרגה שישית דאן-6, תואר המקביל לפרופסור בתחילת דרכו, כאשר סיים בהצלחה קורס מאמנים מוסמכים של האסכולה עם וותק של 30 שנה של אימון והדרכה בפועל..

תעודת חבר כבוד בינלאומי בלוחמה זעירה לוחמת קומנדו

  יש לכם שאלות?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם

  השאירו לנו את הפרטים הבאים

  מבטיחים לחזור בהקדם:

   קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני