akavitalkeren@gmail.com

השארת הודעה מהירה

תקנון

תקנון הרשמה לבית המדרש הגבוהה לאומנויות הלחימה
במסלול הכשרת לוחמים ב-"אומנות לחימה יהודית מסורתית".

 • יש להסדיר את כל מערך הכספי לפני תחילת האימונים.
 • ההתחייבות הכספית היא מינימום עבור כל רבעון שישולם מראש.
 • ישנה אפשרות לשלם בכל כרטיסי האשראי דרך האתר ב- PayPal
 • ישנה אפשרות לשלם בממסרים (צ'קים) עבור שנת הפעילות.
 • ישולם תשלום חד פעמי עבור ביטוח תאונות אישיות וצד ג' ודמי חבר בהתאחדות.
 • יש להגיע לכל יחידת האימון כ-10 דקות לפני תחילתו, חניך אשר יאחר, ימתין מחוץ לאימון ובאישור המאמן ישתלב הלוחם בקבוצה.
 • יש להישמע להוראות המאמן ו/או כל מי שהוסמך על ידו בלבד למלא את מקומו.
 • אין לשהות בשטח האימון ללא השגחת המאמן.
 • יש להגיע עם חליפת אימון נקייה ולהביא את כל ציוד המגן והבטיחות לשעת הצורך באימון.
 • כל ציוד מיגון שנרכש מחוץ למסגרת מסלול ההכשרה חייב לקבל את אישורנו לשימוש.
 • יש להגיע לאימונים באופן מכובד וצנוע, ציפורניים גזורות בידיים וברגליים, שיער אסוף, ביגוד אימון נקי.
 • לפני כל יחידת אימון יש להסיר שעונים, תכשיטים, עגילים, שרשראות, טבעות צמידים וכו'.
 • בשעת הפעילות יש לחלוץ נעליים או להשתמש בנעליים מיוחדות לאימון.
 • חל איסור מוחלט לעזוב את שטח האימון לכל מטרה אלה באישור של המאמן.
 • חובה לכל לוחם במסלול ההכשרה להמציא אישור רפואי מרופא המשפחה ולדווח לצוות ההכשרה על כל בעיה רפואית גם עם היא לא מופיעה בטופס הרפואי.
 • חניך הנוטל תרופה מכל סוג שהוא או מקבל טיפול רפואי חריג חייב בדיווח לצוות ההכשרה.
 • כל שינוי במצב בריאותי, הרגשה לא טובה וכו' לפני האימון ולאחריו יש לדווח למאמן ללא כל דיחוי.
 • חל איסור מוחלט לאכול, לשתות, לעשן, או לבצע כל פעולה כלשהי באולם האימונים בשעת האימון.
 • חל איסור מוחלט להשתמש בידע המקצועי שנרכש מחוץ לשטח האימונים ובכל מסגרת שהיא, אלה לשם הגנה עצמית, מניעה וסיכון חיי אדם אחרים!
 • חל איסור מוחלט להשתמש בידע הטכני שנרכש במהלך מסלול ההכשרה בשטח האימונים ומחוצה להם לאנשים/תלמידים, שאינם שיכים ומתאמנים במסלול ההכשרה שלנו!
 • חל איסור מוחלט להשתמש בשפה זולה ובוטה בשטח האימון ומחוצה לו.
 • הלוחמים בעבודת זוגות יתאמנו יחדיו לפי כל כללי המשמעת וההתנהגות ובטכניקה נכונה.
 • חל איסור מוחלט להשתמש באמצעים מלאכותיים, ממריצים למיניהם, סמים למינים, לשם הגברת היכולת הפיזית והנפשית.
 • בכל שאלה או בעיה יש לפנות לצוות ההכשרה או למאמן בצורה מכובדת וראויה ואנו נחווה את דעתנו וניתן את עזרתנו במידת האפשר לפתרון הבעיה.
 • למען הסר ספק ומבלי לפגוע לכל האמור בתקנון זה על הלוחם במסלול ההכשרה לדעת שבאומנות לחימה יהודית מסורתית-אומנות לחימה משולבת, מתקיימים אימונים בעבודת זוגות במגע מלא וחלקי יחדיו, כאשר כל האימונים חובה להשתמש בציוד הגנה תקני, שהומלץ על ידי צוות ההכשרה והמאמן הראשי.

  אולם למרות זאת ובשל אופי האימונים, המגע הפיזי ותרגולי סימולציות קרביות יתכן מצב ובו לוחם עלול להיפצע במהלך האימון.

  צוות הכשרת הלוחמים במסלול ההכשרה על ידי הכוונה נכונה מונע פציעות ככל שניתן, אולם על הלוחם להיות מודע לכך שאפשרות זו גם עם היא מזערית עדיין קיימת לכן בכל מקרה של פגיעה כלשהי יש לדווח מידית וללא דיחוי לצוות ההכשרה או למאמן במקום.

 • הלוחם מצהיר בזאת כי קרא והבין והפנים את כל סעיפי התקנון ומתחייב למלא את כל סעיפיו.

בכבוד רב ובברכה
בית המדרש הגבוהה לאומנויות הלחימה
במסלול הכשרת לוחמים
באומנות לחימה יהודית מסורתית

  יש לכם שאלות?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם

  השאירו לנו את הפרטים הבאים

  מבטיחים לחזור בהקדם:

   קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני